Opplev grenland

 

En reise i Skiens historie, geologi og biologi

SONEBESKRIVELSE
LOKALITETER


INTERESSEPUNKTER

Bolvik Verk på Voll

 

 


KILEBYGDAOMRÅDET - Bolvik Verk på Voll


Bolvik Hovedgård - bygget i slaggstein.

Vold på Bolvik gård grunn

Fredet Herregård med minner etter gammel isforretning og Jernverk. Hollandske sjøkart fra 1500-tallet viser stedet Bolwick. Hollenderne handlet tømmer og trelast. De bevarte bygninger gjør stedet til et interessant jernverkshistorisk kulturminne. Verket nedlagt i 1867-68. Rester av både jernverks-  og isdemningene kan du ennå se ved utløpet fra Dammen nord for verket.

Jernverk
Grunnlaget for Bolvik jernverket på Voll var beliggenheten mot fjorden og tilstrekkelig mulighet for trekull. Jern fikk de tilgang til fra de store malmforekomstene og gruvene nær Arendal. Slik var det med mange av jernverka langs skysten på siste halvdel av 1000-tallet.

På den ene side hadde Bolvik allerede Fritzøe Jernverk og på den annen side Fossum Verk og jernverket på Ulefoss. Disse verka hadde sircumferens privilegieområde, stadfestet av kongen, på ca 4 mil i omkrets. Bolvik Jernverk ble etablert senere  (1692) og fikk et definert område med en mil i omkrets og dette lå innenfor de øvrike verkas rettighetsområder. Du kan lese mer om dette i kildeboka "Bolvik Jernverk" av Knut Olborg, Norgesforlaget  2003.

I hovedsak fikk Bolvik sine kullleveranser fra Kilebygda/Solum og Eidanger. Verket hadde noen få og ubetydelige jerngruver nord for Vollsfjorden således hadde dette verket ikke behov for ved til fyrsetting i et slikt omfangsom for eksempel Fossum med sine mange hjemmegruver. Mange av de gamle bygga og hele miljøet nær Jern og isforretningen på Voll gir oss ennå et tydelig inntrykk av det gamle industristedet og godset var med travelhet både i skogene omkring på selve verket og att og fram på fjorden med stor båttrafikk.

 
   
  • GPS
  • Mer informasjon
  • Dokumenter
Grader:
N  59 7.964 Ø 9 31.517
UTM:
32V N 6554375 Ø 529113
Bolvik Verks kaianlegg ligger vakkert til innerst i fjorden men tjener nå fritidsformål.

 Oppsummert historikk: "På Vold lå tidligere Bolvik jernverk, anlagt av Halvor Søfrensen Borse i 1692. Borse eide også Ulefos jernverk og huskes ellers i lokalhistorien fordi han ble tatt av dage under mystiske omstendigheter på Geiteryggen mellom Skien og Norsjø i 1701. Senere eiere var Bartholomeus Herman von Løvenskiold, som overtok i 1760. Han foretok store påkostninger og beskriver begeistret stedet som "mit Fædrenelands Canaan". Engelskmannen Fredric Croft, som tok over i 1873, drev stort med trelast og is.
Han bosatte seg senere på Gjermundsholmen (Croftholmen) ved Stathelle. Tellef Lassen ble eier i 1897, og hans etterkommere har fortsatt eiendommene. Det lå en rekke bygninger på og omkring verket, og mange av dem står fortsatt. Flere av verksbygningene var oppført av slaggstein, flytende slagg fra masovnen som ble formet til blokker som ble brukt til bygningsstein.

I dag finnes fortsatt forvaltergården, verksskolen og modellverkstedet, alle oppført av slaggstein og pusset og hvittet. I tillegg ligger hovedgården, hospitalet, flere arbeiderboliger og plasser på og omkring verket. Iøynefallende plassert på tangen ved fjorden ligger to store båthus oppført i Fredric Crofts tid for noen av hans lystbåter... Croft drev stor istrafikk, det var 8 ishus på Vold. Dampskipsbryggen, som hadde anløp av lokalbåtene, tok imot varer som skulle til og fra Kilebygda…." Litteratur:: Solum bygds historie. Gardåsen, Tor Kjetil: Industriarbeiderboligen i Grenland. Skien 1991.

Fra slutten av 1800-tallet har familien Lassen eiet Bolvik på Voll.

Gründer og eier.

Mordet på Halvor Borse ble aldri oppklart, men, den mannen hadde mange intense fiender og flere hadde nok et ønske om å få ham ryddet av dage. På den annen side var han også anerkjent for å være dyktig. Han stod på slutten av 1600-tallet sentralt i offentlig styre og stell vedrørende jernerksdriften i distriktet. Det var vel kan hende hans nære og gode kjennskap til hvordan det hele fungerte som gjorde det mulig å dra igang Bolvik Jernverk. Han hadde på 1680 tallet på noe uforklarlig vis skaffet seg rett til gjennom å kjøpe gården Bolvik.

Gjennom giftemål og forretningsdrift skaffet han seg så nødvendig kapital. Det fortelles at han var raus med lån og mulighet for pantsetting av eiendommer til bønder i distriktet, men han kunne være hard og nådeløs hvis de ikke kunne innfri sine avtaler og forpliktelser til ham. På den måten vokste det fram en godsdannelse knyttet til Bolvik.

I tillegg til Halvor Borse, må understrekes at  Bartholomeus Herman von Løvenskiold, eier i siste halvdel av 1700-tallet stod helt sentralt i Bolvik Jernverks historie (se vedlegget)